Nỗi khổ viêm phần phụ dai dẳng, biết bao giờ dứt?

Những cơn co thắt, đau đớn do viêm phần phụ gây ra hành hạ chị em về thể chất, với những biểu hiện rất...